Намери хотел в BG

Природен парк Пирин

Природен парк Пирин

Природен парк Пирин
Разходка из живопсния Природен парк Пирин, обуславя престоя на всеки отседнал в Добринище. Природен парк Пирин е един от трите, национални парка в страната. През 1962 год е създаден под названието природен парк Вихрен. Днес Национален парк Пирин е разположен на територия над 42 000 ха от Пирин, най-високата и живописна планина в страната. На територията на парка са разположени два резервата, сред които е един от първите резервати в страната, Баюви дупки-Джинджирица и Юлен. През 1977 година Баюви дупки – Джинджирица е включен по програмата на ЮНЕСКО „ Човек и биосфера”, като част богата биосферна мрежа на резервати в страната. През 1994 год е обявен по същата програма на ЮНЕСКО и парк Юлен за биосферен резерват.
През 1983 год Национален парк Пирин бива включен в списъка на териториите в Европа от световно значение.
На територията на парка се срещат над 182 вида разнообразни лечебни растения, както и 1315 висши растения са описани, наброяващи около 1/3 от растителната флора в страната. В Националния парк се срещат около 165 на брой вида водорасли и 320 на брой вида мъхове. Парка притежава разнообразен животински свят, с описани безгръбначни животни над 2000 вида и гръбначни животни над 200 вида, 159 птици, които са около 40% от познатите видове в страната.
Парка притежава няколко паркови района, сред които са Трите реки, Безбог, Баюви дупки, Каменица, Синаница и Вихрен.
Тук гордо се извисява най-високия връх в Пирин и трети по големина връх на Балканския полуостров, връх Вихрен. Според легендите тук е живял величествения бог Перун.
Паркът е осеян с живописни езера, тук се намира Поповото езеро, което второ по големина на Балканския полуостров, Кременските езера, които образуват група от 5 езера, Безбожките езера, образуващи група от 4 ледникови езера, Бъндеришките езера, които са група от 20 ледникови езера и Повите езера, които образуват най-голямата езерна група от 26 езера.
Опазването на парка е от основно значение, поради тази причина са забранени незаконната сеч, риболовът в голяма част от реките, ловът и нансянето на повреди на маркировката.
 

Разходка из живопсния Природен парк Пирин, обуславя престоя на всеки отседнал в Добринище. Природен парк Пирин е един от трите, национални парка в страната. През 1962 год е създаден под названието природен парк Вихрен. Днес Национален парк Пирин е разположен на територия над 42 000 ха от Пирин, най-високата и живописна планина в страната.

уеб дизайн